Privacy Policy för Lovshults Fotbollsgolf

På Lovshults Fotbollsgolf, som är tillgänglig från https://lovshults-fotbollsgolf.se/, är en av våra viktigaste prioriteringar våra besökares integritet. Detta dokument om integritetspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av Lovshults Fotbollsgolf och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller endast vår online-verksamhet och är giltig för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delar och/eller samlar in i Lovshults Fotbollsgolf. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats. Vår integritetspolicy skapades med hjälp av Free Privacy Policy Generator.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Information som vi samlar in

De personuppgifter som du ombeds att lämna, och skälen till varför du ombeds att lämna dem, kommer att klargöras för dig vid den tidpunkt då vi ber dig att lämna dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, innehållet i det meddelande och/eller de bilagor som du skickar till oss och annan information som du väljer att lämna.

När du registrerar dig för ett konto kan vi be om dina kontaktuppgifter, inklusive namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Hur vi använder din information

Vi använder den information vi samlar in på olika sätt, bland annat för att:

  • Föra, driva och underhålla vår webbplats
  • Förbättra, anpassa och utöka vår webbplats
  • Förstå och analysera hur du använder vår webbplats
  • Utveckla nya produkter, tjänster, funktioner och funktionalitet
  • Kommunicera med dig, antingen direkt eller via någon av våra partners, bland annat för kundservice, för att ge dig uppdateringar och annan information om webbplatsen samt för marknadsföring och reklam
  • Sända dig e-postmeddelanden
  • Söka efter och förhindra bedrägerier

Loggfiler

Lovshults Fotbollsgolf följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och en del av webbhotellens analys. Den information som samlas in av loggfiler inkluderar Internet Protocol (IP) adresser, webbläsartyp, Internet Service Provider (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbfyrar

Precis som alla andra webbplatser använder Lovshults Fotbollsgolf “cookies”. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren gick in på eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor utifrån besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

För mer allmän information om cookies, läs “Cookies” artikeln från Privacy Policy Generator.

Verkstadspartners integritetspolicy

Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för varje reklampartner till Lovshults Fotbollsgolf.

Tredje parts annonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies, JavaScript eller webbfyrar som används i deras respektive annonser och länkar som visas på Lovshults Fotbollsgolf och som skickas direkt till användarens webbläsare. De får automatiskt din IP-adress när detta sker. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av deras reklamkampanjer och/eller för att anpassa det reklaminnehåll som du ser på webbplatser som du besöker.

Observera att Lovshults Fotbollsgolf inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av tredjepartsannonsörer.

Tredje parts integritetspolicy

Lovshults Fotbollsgolfs integritetspolicy gäller inte för andra annonsörer eller webbplatser. Vi rekommenderar därför att du konsulterar respektive sekretesspolicy för dessa tredje parts annonsservrar för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur man kan välja bort vissa alternativ.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina individuella webbläsaralternativ. Om du vill veta mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare kan du hitta den på webbläsarnas respektive webbplatser.

CCPA Privacy Rights (sälj inte mina personuppgifter)

Enligt CCPA har konsumenter i Kalifornien bland annat rätt till följande:

Begära att ett företag som samlar in konsumentens personuppgifter ska avslöja vilka kategorier och specifika personuppgifter som företaget har samlat in om konsumenterna.

begära att ett företag raderar alla personuppgifter om konsumenten som företaget har samlat in.

begära att ett företag som säljer konsumentens personuppgifter inte säljer konsumentens personuppgifter.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss.

GDPR-rättigheter för dataskydd

Vi vill försäkra oss om att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätt till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att vi kompletterar den information som du anser vara ofullständig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa villkor.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa villkor.

Om du gör en begäran har vi en månad på oss att svara dig. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss.

Information om barn

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda barnens aktiviteter på nätet.

Lovshults Fotbollsgolf samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats, uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så kommer vi att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.